Terug naar het overzicht
Verticuteren Bemesten

Wanneer het gazon bemesten na het verticuteren?

Na het verticuteren ziet een gazon er vaak nogal beschadigd uit. Om hier snel van te herstellen, kan het gras best wel water en meststoffen gebruiken. Op deze manier wordt de grasgroei gestimuleerd en krijgen onkruid en mos minder kans.

 

Organisch minerale meststof Recovery
Organisch minerale meststof Recovery

De bemesting van het gazon kan onmiddellijk uitgevoerd worden na het verticuteren. Gaat men na het verticuteren eerst nog doorzaaien, dan is het aanbevolen om 2 tot 3 weken te wachten tot na de eerste maaibeurt met het toedienen van de meststof.

Kies na het verticuteren steeds voor een meststof die afgestemd is op het herstelproces van de grasmat. De juiste dosering stikstof, om groei te stimuleren, met de juiste verhouding kalium, om het gras sterker te maken, is hierbij van cruciaal belang. Daarbij is het gebruik van een meststof met wortelstimulator een grote plus doorheen deze herstelcyclus. De wortelhaartjes zorgen ervoor dat meer water, zuurstof en voedingsstoffen kunnen worden opgenomen wat de groei en weerstand van het gras verhoogt. Bij sommige grassoorten zullen de rhizomen worden gestimuleerd, op deze horizontale worteluitlopers zullen nieuwe grasscheuten ontspruiten die voor een ware verjonging en verdichting van de grasmat zorgen.

Het effect van het gebruik van Humifirst op de ontwikkeling van wortelhaartjes.
Het effect van het gebruik van Humifirst op de ontwikkeling van wortelhaartjes.

Hierbij adviseert Viano het gebruik van zijn organisch minerale meststof Recovery omdat de samenstelling van deze meststof, 8-6-13+3MgO +Humifirst, gericht is op de herstelcyclus van een beschadigde grasmat. De minerale componenten zorgen ervoor dat het gras na toepassing snel de eerste voedingsstoffen opneemt om het herstelproces in te zetten. De organische componenten zorgen dan weer voor de lange nawerking tot 100 dagen na toepassing. Daarbij bevat deze meststof de unieke toevoeging van de wortelstimulator Humifirst. Deze toevoeging zorgt voor een explosieve aangroei van wortelhaartjes waardoor het gazon nieuwe grassprietjes ontwikkelt en snel dichtgroeit. Een grotere wortelmassa betekent eveneens dat het gazon beter in staat is om voeding op te nemen uit de bodem en water vast te houden wat resulteert in een hogere droogteresistentie.

Zo zweren verschillende voetbalclubs, zelfs tot in Hongarije, trouw aan het gebruik van deze meststof om hun velden in perfecte staat te houden.
Zo zweren verschillende voetbalclubs, zelfs tot in Hongarije, trouw aan het gebruik van deze meststof om hun velden in perfecte staat te houden.

Mosdodende middelen gebruiken of niet?

Enkele dagen voordat men verticuteert, kan men eventueel een mosdodend product op het gazon aanbrengen. Hierdoor zal het mos bruin of zwart verkleuren en afsterven. Deze middelen werken echter slechts tijdelijk. Indien men de onderliggende oorzaken niet aanpakt, zal zich snel opnieuw mos vormen.

Met mosbestrijders moet men bovendien zeer voorzichtig omgaan. Sommige chemische producten werken verzurend voor de bodem en zijn zeer slecht voor het bodemleven. Eén van die middelen is ijzersulfaat. Omdat dit product ongezond is bij inademing, zijn een mondmasker en handschoenen verplicht bij het toebrengen. Let ook op dat er geen ijzersulfaat wordt gestrooid op de bestrating of stenen, want dit veroorzaakt roestplekken.

 

BIO PRESS
BIO PRESS

Gekorrelde meststoffen met een indirecte werking tegen mos zijn onder de gazonliefhebbers gekend. Maar een vloeibare meststof met indirecte werking tegen mos, dat is dan weer een onbekend begrip. Nochtans is Viano er wel in geslaagd om een 100% plantaardige vloeibare meststof te ontwikkelen met indirecte werking tegen mos. Door de vloeibare toepassing is het resultaat ook veel sneller zichtbaar in vergelijking met zijn gekende gekorrelde variant. Zo is het gazon 24 u na toepassing reeds verticuteerklaar. Daarbij is BIO PRESS, de handelsnaam van dit product, gecertifieerd als biologisch meststof.

Gerelateerde blogitems