Terug naar het overzicht
Gazon herstellen

Hoe een beschadigd gazon herstellen in 7 stappen

Als je gazon veel kale plakken vertoont, kan je ervoor kiezen om het volledig om te spitten en het opnieuw aan te leggen. Toch is dit in vele gevallen niet nodig. Je kan een uitgedund gazon ook gewoon herstellen door het door te zaaien. Dit houdt in dat je nieuw graszaad in een bestaand gazon zaait.

Op deze manier wordt het gazon aangevuld met nieuw, jong gras. Zo zal het opnieuw vol ogen en krijgt onkruid en mos geen ruimte meer.

Doorzaaien is relatief éénvoudig, zeker wanneer je het juiste gereedschap gebruikt. Een goede voorbereiding en nazorg is hierbij van groot belang. Alleen zo kan het nieuwe graszaad snel kiemen en zich goed ontwikkelen tussen de reeds aanwezige grassprieten. Hieronder vind je een stappenplan van hoe je een verouderd gazon het best kan verjongen met nieuw gras.

Stap 1: kies de juiste periode

Een goeie timing is cruciaal bij het doorzaaien. De ideale, natuurlijke periode van het jaar om gras te zaaien, is het vroege najaar. In september en oktober is de temperatuur nog relatief hoog. De bodem is dan nog voldoende warm en ook vochtig. Deze twee basisvereisten moeten aanwezig zijn om een graszaadje te doen ontkiemen.

Stap 2: maai het gras kort af

Allereerst moet het gras zeer kort gemaaid worden op ongeveer 2 cm. Kort gras zorgt er ook voor dat de doorzaaimachine geen hinder ondervindt van het gras dat reeds aanwezig is. Zo krijgen de nieuwe zaailingen voldoende zonlicht tijdens de eerste week. Maai bij voorkeur met een grasmaaier met opvangbak. Zo ben je zeker dat er geen afgemaaid gras op de grond blijft liggen.

Stap 3: wied het onkruid

Omdat waar onkruid groeit, er geen gras kan staan, moet je deze verwijderen. Dit kan door het met de hand uit te trekken of uit te steken met een mesje. Je kan ook een selectieve onkruidverdelger gebruiken die het gazon spaart. Doe dit minstens 14 dagen voor je het gazon doorzaait.

Stap 4: verticuteer het gazon

Ontdoe het gazon van alle mos en vilt. Vilt is een dichte laag van dode grassprieten, oude wortelresten en ander organisch materiaal zoals oude bladeren. Dit reinigen gebeurt het best met een professionele verticuteermachine. Zorg ervoor dat de messen van de verticuteermachine niet bot zijn zodat je het gras niet beschadigt. Verticuteer kruislings: ga eerst in de ene richting en dan in de andere.* Zo ben je zeker dat alle mos en vilt los zit. Ondertussen is de bodem ook wat losgemaakt. Verwijder nadien zorgvuldig alle uitgeharkte mos en vilt van het gazon. Het is zeer belangrijk dat de aarde mooi zichtbaar is, zodat het graszaad bij het doorzaaien geen obstakels ontmoet.

Gazontip:  Bij bepaalde verticuteermachines hoeft kruislings verticuteren niet meer doordat de messen op zeer korte afstand van elkaar zijn gemonteerd. Belangrijk is om na te gaan of alle mos en vilt uit de grond is gehaald.

Stap 5: kies om machinaal door te zaaien

Doorzaaien of bijzaaien kan je met de hand doen, maar hiervoor gebruik je het best een professionele doorzaaimachine. Op deze manier ben je zeker dat het graszaad gelijkmatig en precies uitgestrooid wordt. Bepaalde doorzaaimachines brengen het graszaad ook effectief in de bodem in. De machine snijdt hierbij eerst kleine groeven in de bodem, waarin het zaad wordt geblazen. Daar zal het zaad door de vochtige omgeving sneller kiemen dan wanneer je het gewoon op de bodem strooit.

Gazontip: Omdat bij het doorzaaien het nieuwe gras moet concurreren met het bestaande gras, is een snelle kieming van groot belang. Daarom bieden fabrikanten zoals Advanta graszaad aan met een speciale coating die tot 4 dagen sneller kiemen dan ander zaad. Kies dan ook voor zaden van verschillende cultivars die snel opkomen (zoals b.v. Engels raaigras).

Stap 6: bedek het graszaad 

Na het doorzaaien moet de grond lichtjes gewalst worden. Bij bepaalde doorzaaimachines gebeurt dit automatisch. Deze machines worden namelijk aangedreven door een rubberen loopwals die de groeven meteen dicht drukt. Bovendien wordt het graszaad daarna automatisch bedekt met een dun laagje restaarde. Zo kunnen de graszaadjes goed contact maken met de vochtige grond en zijn ze beschermd van vogels en de wind. Dit zijn namelijk de grootste redenen waarom het doorzaaien van een gazon kan mislukken.

Gazontip: Om de slaagkansen van het doorzaaien nog te vergroten, raden we aan om te topdressen. Dit is het opstrooien van een vulmiddel op het gazonoppervlak. Hier kiest men bij voorkeur voor compost. Compost zal niet alleen de zaadjes afdekken en zo uitdroging tegengaan, maar ook als natuurlijke meststof dienen voor het jonge gras.

Stap 7: geef het graszaad voldoende vocht

Om gras te laten kiemen, moet de bodem vochtig zijn. Bij gebrek aan neerslag wordt er na het doorzaaien dan ook best beregend. De gemiddelde dagelijkse waterbehoefte ligt rond de 2,5 liter/m². Dit varieert natuurlijk naar gelang de weersomstandigheden, de grassoort en het bodemtype. Geef bij voorkeur ’s ochtens of ’s avonds water zodat het niet verdampt. Doe dit regelmatig en met lichte straal. Let erop dat het gazon niet overdreven nat wordt, anders loop je het risico dat het graszaad wegrot.

Gazontip: Maai het gazon pas wanneer het ongeveer 8 à 10 cm hoog is. Zo stimuleer je het gras om zijscheuten aan te maken. Bovendien zorg je ervoor dat het jonge gras niet te veel in de schaduw staat van het reeds aanwezige gras. Maai het wel niet te kort. Gras dat te kort gemaaid is, is vatbaarder voor gazonziektes en uitdroging bij warm weer.
Conclusie:

Een gazon dat verouderd is en kale plekken vertoont, hoef je niet te verwijderen om daarna opnieuw aan te leggen. Je kan ervoor kiezen om het door te zaaien. Hiermee herstel je het bestaande gazon dat er nadien weer als nieuw uitziet. Een vol, verjongd gazon is bovendien resistenter tegen gazonziektes, onkruid en intensieve beloping. Let wel dat je je gazon op een correcte manier laat doorzaaien, want anders is het zonde van het graszaad.

Laat je het doorzaaien liever over aan een professionele expert? Klik op 'vind een expert' om een gazonexpert in jouw buurt te vinden!
Laat je het doorzaaien liever over aan een professionele expert? Klik op 'vind een expert' om een gazonexpert in jouw buurt te vinden!

Gerelateerde blogitems