Doorzaaien, wat is de ideale periode?

De ideale, natuurlijke periode van het jaar om gras te zaaien, is het najaar (september – oktober). Deze regel geldt zeker ook voor doorzaaien omdat het bestaande gras dan in een rustperiode komt en het jonge gras dan volop de kans krijgt zich te ontwikkelen zonder concurrentie van de oude grassen. Ook door de hogere bodemtemperatuur zal het graszaad zich sneller kunnen ontwikkelen.

Een ander voordeel van door- en inzaai na 15 augustus is dat de onkruiddruk in deze periode gevoelig lager is. Anderzijds kan het gazon ook in het voorjaar doorgezaaid of ingezaaid worden. De kieming zal iets langzamer plaatsvinden door de lagere bodemtemperatuur, maar hiervoor is graszaad met een groeiversnellende coating een aanrader vanwege de versnelde kieming die dit graszaad kenmerkt.

wanneer-doorzaaien

Doorzaaien: omdat u ook een stralend gazon verdient