Voorbereiding

BIJ DOORZAAIEN GELDT: GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN
 

Het gazon is het middelpunt van de tuin en de plek waar geleefd wordt en de kinderen spelen. Het gras vormt ook een groene achtergrond waartegen bloeiende planten nog mooier tot hun recht komen. Een mooi gazon is altijd te danken aan de goede zorg van zijn eigenaar, die plichtsgetrouw zijn gras bemest en maait of van de tuinaannemer die hij hiervoor aanneemt. Er zijn echter nog andere factoren die bepalen hoe uw grasmat eruit ziet.

BODEM

Voor een mooi gazon is het allereerst van belang dat de onderliggende structuur in orde is. Belangrijk is dat er voldoende lucht in de bodem aanwezig is, een hoge doorlaatbaarheid van de bodem alsook het vochtvasthoudend vermogen en de aanwezigheid van afdoende organische stoffen. Dit kan verkregen worden door de diepere, ondoordringbare grondlagen goed los te maken door bv te verluchten of te diepverticuteren. te zorgen voor een voldoende dikke toplaag. Tenslotte is het belangrijk om erop toe te zien dat er voldoende humus in de grond aanwezig is, wat kan verbeterd worden door het toevoegen van geschikt organisch materiaal zoals bv. compost.

ZUURTEGRAAD (pH) VAN DE BODEM

De zuurgraad is een maat voor de concentratie aan vrije waterstofionen (H+). Hoe meer van deze ionen, hoe zuurder de grond en hoe lager de pH. De ideale zuurgraad (pH) voor uw gazon ligt tussen de 6.0 en 7.0, afhankelijk van het soort gazon en de grondsoort.

Bodems verzuren echter van nature met een te lage pH als gevolg. Eén van de oorzaken daarvan is de zure regen. Een onaangepaste zuurgraad van de bodem stelt plantenwortels niet in staat om voldoende voedingsstoffen op te nemen, wat leidt tot een verminderde grasgroei. De lage pH bevordert ook de ontwikkeling van mos en onkruid. Om de zuurgraad te herstellen en mosgroei te voorkomen, is het raadzaam de grond te bekalken.

Om de pH te verhogen en de grond minder zuur te maken, zijn er voornamelijk 2 middelen: kalk strooien en bodembewerking. Dit laatste houdt in dat er lucht in de grond wordt aangebracht, waardoor er chemische reacties in de grond worden veroorzaakt, die zorgen voor een verbeterde bodemstructuur.

GAZONTYPES EN GRASSOORTEN

Het succes van een mooi gazon begint al bij de aanleg (voor de aanleg ervan). Er bestaat niet één soort gras. U dient allereerst te beslissen wat de bedoeling van het gras is: wordt het een sport- of speelgazon, een siergazon, schaduwgazon, weide…. Afhankelijk daarvan kiest men de grassoorten waarmee men zal werken. In iedere grasmat komen namelijk meerdere soorten gras voor, elk met hun specifieke eigenschappen.

Roodzwenkgras en Engels raaigras zijn veruit de meest gebruikte soorten van gazon waarbij het laatste vooral goed bestand is tegen droogte, betreding en bespeling. Veel gebruikt voor het aanleggen van een siergazon is een mengsel van gewoon struisgras en roodzwenkgras.

Bij de aanleg of renovatie van grasvelden vormt “tijd” ook steeds een belangrijkere rol. Hier werd ook al op ingespeeld door fabrikanten van graszaad zoals Advanta met een speciale graszaadcoating “Headstart”, die zorgt voor een spectaculaire kiemversnelling en het gras tot vier dagen sneller doet uitkomen dan normaal graszaad. 

Doorzaaien: omdat u ook een stralend gazon verdient