Advanta Quality Mixtures

AQM, EEN ANDERE KIJK OP GRAS

AQM – ofwel voluit 'Advanta Quality mixtures' – is de nieuwe kwaliteitsstandaard die Advanta hanteert voor de in- en doorzaai van gazons en sportvelden. Alleen de beste rassen zijn goed genoeg voor in onze AQM-mengsels. Graszaadmengsels met AQM-garantie zijn aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Het gaat om hightech graszaad dat is ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten in de veredeling en zaadtechnologie, waardoor het alles in zich heeft om onder druk van tijd, weer of overbelasting maximaal te presteren. Onze AQM-producten herkent u aan het speciale AQM-keurmerk.


medaillejpg

Doorzaaien: omdat u ook een stralend gazon verdient