Renova doorzaaizaad

Renova is het mengsel speciaal samengesteld en ontworpen voor de renovatie van beschadigde en/of uitgedunde gazons. Er is een zeer snelle implantatie die Renova toelaat zich snel te vestigen in een bestaand gazon, zonder veel te lijden onder het reeds bestaande gras. Renova is uitermate geschikt voor het doorzaaien na schade die ontstaat door een antimosbehandeling of selectieve onkruidbehandeling. Tevens is Renova het aangewezen mengsel om een gazon snel te laten herstellen en dichtgroeien na het verticuteren., Ook na schade door insecten of ziekte zorgt Renova voor een snel herstel. Droogteschade of te intensieve betreding? Renova zorgt altijd voor snel herstel. Ook voor het verjongen en renoveren van een gazon is Renova het ideale mengsel.

KENMERKEN

  • Supersnel vestigend kwaliteitsgazon voor renovatie/herstel of groot onderhoud van grasvelden; sowieso aanbevolen voor de jaarlijkse opknapbeurt van gazons in het voorjaar en ook prima geschikt voor de aanpak van recreatieterreinen
  • Aangewezen doorzaaimengsel voor snel herstel van alle beschadigde en/of uitgedunde gazons als gevolg van intensief gebruik, droogte, ziekten en plagen, maar ook na onderhoudsmaatregelen als mos- en onkruidbestrijding, verticuteren, etc.
  • Ook prima inzetbaar voor 'restyling' of verjongingskuur van oudere gazons 
  • Hoofdcomponent Engels raaigras (75%) vult kale plekken in de bestaande zode in rap tempo op, dus onkruiden krijgen geen kans en uw gazon is weer snel groen

AANLEG & ONDERHOUD

  • Zaaizaadhoeveelheid: 1 – 3 kg/are
  • Vestigingssnelheid: zeer snel
  • Maaihoogte: 2,5 – 5 cm (bij droogte altijd minimaal 5 cm bewaren)
  • Bemesting: voorafgaand niet bemesten, pas na de op de renovatie volgende eerste maaibeurt een speciale gazonmeststof toedienen

renovaweb

 

Doorzaaien: omdat u ook een stralend gazon verdient